Minor Metals + rare earth metals

 • Gallium
  (CAS-No.: 7440-55-3, EC-No.: 231-163-8)
 • Germanium
  (CAS-No.: 7440-56-4, EC-No.: 231-164-3)
 • Indium
  (CAS-No.: 7440-74-6, EC-No.: 231-180-0)
 • Samarium
  (CAS-No.: 7440-19-9, EC-No.: 231-128-7)
 • Selenium
  (CAS-No.: 7782-49-2, EC-No.: 231-957-4)
 • Tellerium
  (CAS-No.: 13494-80-9, EC-No.: 236-813-4)
 • Bismuth
  (CAS-No.: 7440-69-9, EC-No.: 231-177-4)
 • Tungsten
  (CAS-No.: 7440-33-7, EC-No.: 231-143-9)

Metal oxides, salts + other compounds

 • Ammonium perrhenate
  (CAS-No.: 13598-65-7, EC-No.: 237-075-6)
 • Germanium Oxide
  (CAS-No.: 1310-53-8, EC-No.: 215-180-8)
 • Niobium Oxide
  (CAS-No.: 1313-96-8, EC-No.: 215-213-6)
 • Tantalum Oxide
  (CAS-No.: 1314-61-0, EC-No.: 215-238-2)
 • Bismuth Oxide
  (CAS-No.: 1304-76-3, EC-No.: 215-134-7)
 • Zirconium carbonate
  (CAS-No.: 57219-64-4, EC-No.: 260-633-5)

Inorganic + organic compounds of rare earth metals

 • Dysprosium Oxide
  (CAS-No.: 1308-87-8, EC-No.: 215-164-0)
 • Samarium Oxide
  (CAS-No.: 12060-58-1, EC-No.: 235-043-6)
 • Scandium Oxide
  (CAS-No.: 12060-08-1, EC-No.: 231-143-9)
 • Thulium Oxide
  (CAS-No.: 12060-08-1, EC-No.: 235-042-0)
 • Y/Eu-co-precipitate

Production

 • Non-ferrous metal alloys and mixtures according to customer requirements